119 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng
Quốc Long mobile Quốc Long mobile Quốc Long mobile

“Cấp cứu” nhanh chóng iPhone bị rơi xuống nước

back to top