176 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng
Quốc Long mobile Quốc Long mobile Quốc Long mobile

Kinh nghiệm “vàng” khi thay màn hình cảm ứng Sony XA tại Đà Nẵng