119 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng
Quốc Long mobile Quốc Long mobile Quốc Long mobile

Z bề ngoài biệt thự nghỉ dưỡng độc lập ANLAC GREEN SYMPHONY

bề ngoài biệt thự An Lạc Green Symphony

Dự án Anlac Green Symphony bao gồm 86 khu biệt thự độc lập.

không gian từ 185 – 500 m2, xây dựng 3 tầng.

mang 9 biểu tượng biệt thư biệt lập biệt lập.

một – hình tượng biệt thự nghỉ dưỡng đơn lập BT-01 Anlac Green Symphony (Căn quánh biệt)

Đây là mẫu biệt thự cao cấp VIP nhất tại dự án, bao gồm tất cả 2 Block: C1-BT3 & C2-BT3

 • Số lượng: 10 căn
 • Diện tích: 500m2
 • Mật độ xây dựng: 40%
 • Xây dựng: 3 tầng
 • khoảng không gian sàn: 600 m2

anh1-min

b1-min

Phối cảnh biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp độc lập BT-01

b2-min

Phối cảnh biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang độc lập BT-01

2 – hình tượng biệt thự cao cấp độc lập BT-02 Anlac Green Symphony

Đây là hình mẫu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp đơn lập tầm thường nhất, bao gồm tất cả 11 Block: C1-BT1 (2 căn), C1-BT2 (3 căn), C1-BT3 (2 căn), C1-BT4 (4 căn), C1-BT5 (6 căn), C1-BT6 (2 căn), C2-BT1 (8 căn), C2-BT2 (2 căn), C2-BT4 (3 căn), C2-BT5 (22 căn), C2-BT6 (3 căn).

 • số lượng căn: 59 căn
 • Diện tích: 250 – 340m2
 • Số tầng: 3
 • Mật độ xây dựng: 54 – 62%
 • khoảng không sàn xây dựng: 430m2
b4-min

Phối cảnh biệt thự độc lập BT-02

b3-min

Phối cảnh biệt thự cao cấp biệt lập BT-02

3 – biểu tượng biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập BT-03 Anlac Green Symphony

Đây là hình tượng biệt thự nghỉ dưỡng đơn lập chỉ có 3 căn:

 • Diện tích: 260 – 280m2
 • Số tầng: 3
 • Mật độ xây dựng: 58%
 • môi trường sàn xây dựng: 380m2

a1

b5-min

Phối cảnh biệt thự hạng sang độc lập BT-03

b6-min-1

Phối cảnh biệt thự hạng sang đơn lập BT-03

4 – nhiều biểu tượng biệt thự cao cấp biệt lập khác tại Anlac Green Symphony

hình tượng BT-04 (3 căn), hình mẫu BT-05 (5 căn), mẫu BT-06 (2 căn), hình tượng BT-07 (2 căn), hình tượng BT-08 (1 căn) & hình mẫu BT-09 (1 căn).

 • Diện tích: 185 – 430m2
 • Số tầng: 3
 • Mật độ xây dựng: 50 – 60%
 • dung tích sàn xây dựng: 240 – 380m2

anh2-min


back to top